ASSESSING BIOCIDAL ACTIVITY OF AGENTS USED IN CHEMICAL-THERMAL DECONTAMINATION OF HOSPITAL TEXTILES IN THE LIGHTOF NEW EUROPEAN STANDARD PN-EN 16616: 2015-10. CHEMICAL-THERMAL DECONTAMINATION OF TEXTILES

Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology

Polish Society of Microbiologists

Subject: Microbiology

GET ALERTS

ISSN: 0079-4252
eISSN: 2545-3149

DESCRIPTION

28
Reader(s)
86
Visit(s)
0
Comment(s)
0
Share(s)

SEARCH WITHIN CONTENT

FIND ARTICLE

Volume / Issue / page

Related articles

VOLUME 56 , ISSUE 1 (April 2017) > List of articles

ASSESSING BIOCIDAL ACTIVITY OF AGENTS USED IN CHEMICAL-THERMAL DECONTAMINATION OF HOSPITAL TEXTILES IN THE LIGHTOF NEW EUROPEAN STANDARD PN-EN 16616: 2015-10. CHEMICAL-THERMAL DECONTAMINATION OF TEXTILES

Patryk Tarka * / Aneta Nitsch-Osuch / Krzysztof Kanecki / Agnieszka Chojecka / Olga Paduch

Keywords : bielizna szpitalna, chemiczno-termiczna dezynfekcja, PN-EN 16616,   hospital textiles, chemical-thermal disinfection, EN 16616

Citation Information : Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology. Volume 56, Issue 1, Pages 113-119, DOI: https://doi.org/10.21307/PM-2017.56.1.113

License : (CC BY-NC-ND 4.0)

Published Online: 21-May-2019

ARTICLE

ABSTRACT

Appropriate decontamination of hospital textiles depends heavily on specifically defined proceedings for handling decontaminated hospital textiles (collection, segregation, packing, transportation) and appropriate disinfection in the laundry process. It is becoming increasingly common to disinfect hospital textiles in a chemical-thermal process. Disinfectants used in this process should be applied according to functional parameters defined in validated and repeatable test methods. Changes in assessing the activity of agents used in chemical-thermal disinfection of hospital textiles refer primarily to the standardization of testing methods for these agents. PN-EN 16616 Standard which regards chemical-thermal disinfection of textiles clearly regulates the rules of assessing the effectiveness of agents used in the disinfection of hospital textiles and defines a possible scope of their biocidal activity (bactericidal, tuberculocidal and fungicidal activity). It is assumed that further assessment of the activity of sporicidal agents will be developed in the future.

Content not available PDF Share

FIGURES & TABLES

REFERENCES

1. Büttgen S., Gebel J., Rheinbaben F., Hornei B., Engelhart S., Exner M.: Efficacy of surface and instrument disinfection with sporicidal claims against spores of Clostridium difficile ribotype 027. Hyg. Med. 33, 194–200 (2008)
2. Biering H.: More than 100 years of Peracetic Acid: An old active substance with a bright future. Journal for Hygiene in Hospitals and Medical Practice. Aseptica, 14–19. 2005
3. Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotycząca wyrobów medycznych
4. Europejski Komitet Normalzacyjny, Komitet Techniczny nr 216 (CEN) https://standards.cen.eu
5. Fijan S., Turk S.S.: Inactivation of Enterococcus faecium in water and hospital laundry wastewater by disinfection processes utilizing peroxyacetic acid or ultraviolet radiation. J. Pure Appl. Microbiol. 8, 531–538 (2014)
6. Fijan S., Koren S., Cencié A., Ṧostar-Turk S.: Antimicrobial disinfection effect of laundering procedure for hospital textiles against various indicator bacteria and fungi using different substrates for stimulating human excrements. Diagn. Microbial. Infect. Dis. 57, 251–257 (2007)
7. Fijan S., Turk S.S.: Hospital Textile, Are they a possible vehicle for healthcare associated infections? Int. J. Environ. Res. Public Health, 9, 3330–3343. (2012)
8. Fraise A.P., Wilkinson., Bradley C.R., Paton S., Walker J., Maillard J.-Y., Wesgate R.L., Hoffman P., Coia J., Woodall C., Fry C., Wilcox M.: Development of a sporicidal test method for Clostridium difficile. J. Hosp. Infect. 89, 2–15. (2015)
9. Hryniewicz W., Martirosian G., Ozorowski T.: Zakażenia Clostridium difficile, diagnostyka, terapia, profilaktyka, Narodowy Instytut Leków, 2011
10. Kołuda J. Jakość mikrobiologiczna bielizny szpitalnej po procesie prania dezynfekcyjnego. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 179–183 (2013)
11. Röhm-Rodowald E., Jakimiak B., Chojecka A., Żmuda-Baranowska M., Kanclerski K., Ziemba B.: Porównanie metod oceny bakteriobójczego i grzybobójczego działania środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej. Zakażenia, 6, 15–20 (2012)
12. Przondo J.: Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom, 2007
13. PZH DF 05/03: 2003.02.07. Metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego dezynfekcyjnych preparatów przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny niezanieczyszczonej krwią
14. PN-EN 14065: 2016-07. Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego
15. PN-EN 16616: 2015-10. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Dezynfekcja chemiczno-termiczna tkanin. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)
16. PN-EN 14885: 2015-10. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
17. PN-EN 13704: 2004. Chemiczne środki dezynfekujące. Ilościowa metoda zawiesinowa określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekujących stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych, domowych oraz zakładach użyteczności publicznej. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
18. PN-EN 14347: 2005.Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Podstawowe działanie sporobójcze. Metoda badania i wymagania (faza 1, etap 1)
19. PN-EN 14476+A1: 2015-10 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym – Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)
20. Röhm-Rodowald E., Jakimiak B., Podgórska M., Chojecka A.: Ocena mikrobiologiczna skuteczności dezynfekcji chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej zanieczyszczonej krwią. Roczn. PZH, 61, 329–33 (2010)
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz.U. 2005; nr 81, poz. 716
22. Sauerbrei A., Wutzler P.: Testing thermal resistance of viruses. Arch Virol. 1, 115–119 (2009)
23. Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH, Weinheim, 2002
24. Sójka-Ledakowicz J., Lewartowska J., Gajdzicki B.: Technologia otrzymywania i właściwości równowagowego kwasu nadoctowego. Przemysł Chemiczny, 8/9, 1171–1173 (2003)
25. Staniszewska M., Röhm-Rodowald E., Jakimiak B.: Działanie sporobójcze środków dezynfekcyjnych. Zakażenia, 5, 12–17 (2006)
26. Tadeusiak B., Jakimiak B., Röhm-Rodowald E., Kanclerski K.: Wytyczne postępowania z bielizną szpitalną, Wydawnictwo Metodyczne NIZP-PZH, Warszawa 2004
27. Tadeusiak B.: Pralnia z barierą higieniczną (w) Higiena w placówkach opieki medycznej, red: G. Dulny, E. Lejbrandt, A. Tymoczko, Verlag Dashöfer, Warszawa, IV, 2003, s. 1–10
28. Tarka P.: Kwas nadoctowy i możliwości jego wykorzystania w dekontaminacji. Zakażenia, 1, 6–11 (2013)
29. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. Dz. U. 2013; poz. 947 ze zmianami

EXTRA FILES

COMMENTS