PROBIOTICS AND MAMMALIAN GASTROINTESTINAL IMMUNE SYSTEM

Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology

Polish Society of Microbiologists

Subject: Microbiology

GET ALERTS

ISSN: 0079-4252
eISSN: 2545-3149

DESCRIPTION

47
Reader(s)
113
Visit(s)
0
Comment(s)
0
Share(s)

SEARCH WITHIN CONTENT

FIND ARTICLE

Volume / Issue / page

Related articles

VOLUME 56 , ISSUE 2 (April 2017) > List of articles

PROBIOTICS AND MAMMALIAN GASTROINTESTINAL IMMUNE SYSTEM

Beata Tokarz-Deptuła * / Wiesław Deptuła

Keywords : komensale, odporność, probiotyki, przewód pokarmowy,   commensals, immunity, probiotics, gastrointestinal tract

Citation Information : Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology. Volume 56, Issue 2, Pages 157-162, DOI: https://doi.org/10.21307/PM-2017.56.2.157

License : (CC BY-NC-ND 4.0)

Published Online: 21-May-2019

ARTICLE

ABSTRACT

Probiotics are microorganisms that provide health benefits when consumed. These are also food supplements or food products containing specified probiotic microorganisms. Probiotic microorganisms colonize the gastrointestinal tract of the host environment, reducing the risk of pathogenic bacteria growth and their potential impact on the regulation of host immune responses. They also have the ability to eliminate pathogenic bacteria. The administration of probiotic microorganisms in addition to chemotherapeutic agents and antibiotics improves therapy efficiency, since it results in restoration of the equilibrium between the local and general pro- and anti-inflammatory response.

Content not available PDF Share

FIGURES & TABLES

REFERENCES

1. Adamiak M., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.: Charakterystyka naturalnych komórek limfoidalnych (ILC). Post. Hig. Med. Dośw. 68, 1464–1671 (2014)
2. Adamiak M., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.: Sekrecyjna immunoglobulina klasy M (SIgM). Kosmos, 62, 507–512 (2013)
3. Amdakar S., Singh V., Singh D.D.: Probiotic therapy: immunomodulating approach toward urinary tract infection. Curr. Microbiol. 63, 484–490 (2011)
4. Bermudez-Brito M., Muñoz-Quezada S., Gomez-Llorente C., Matencio E., Bernal M.J., Romero F., Gil A.: Human intestinal dendritic cells decrease cytokine release against Salmonella infection in the presence of Lactobacillus paracasei upon TLR activation. PLoS One, 7, e43197 (2012)
5. Bernardeau M., Vernaux J.P., Gueguen M.: Safety and efficacy of probiotic lactobacilli in promoting growth in post-weaning Swiss mice. Int. J. Food Microbiol. 77, 19–27 (2002)
6. Cukrowska B.: Zastosowanie probiotyków w chorobach o podłożu immunologicznym. Zakażenia, 1, 31–36 (2009)
7. Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Niedźwiedzka P.: Rola i znaczenie receptorów Toll-podobnych w odporności. Post. Mikrobiol. 45, 221–231 (2006)
8. Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Stosik M.: Immunologia dla biologów Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013
9. Działo J., Niedźwiedzka-Rystwej P., Mękal A., Deptuła W.: Charakterystyka tkanki limfatycznej błon śluzowych przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Alergia Astma Immunol. 15, 197–202 (2010)
10. Femia A.P., Luceri C., Dolara P., Giannini A., Biggeri A., Salvadori M., Clune Y., Collins K.J., Paglierani M., Caderni G.: Antitumorigenic activity of the prebiotic inulin enriched with oligofructose in combination with the probiotics Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium lactis on azoxymethane-induced colon carcinogensis in rats. Carcinogensis, 23, 1953–1960 (2002)
11. Feyisetan O., Tracey C., Hellawell G.O.: Probiotics, dendritic cells and bladder cancer. BJU Int. 109, 1594–1597 (2012)
12. Franczuk A., Jagusztyn-Krynicka E.K.: Rola mikroflory jelit w indukcji choroby Leśniewskiego-Crohna w świetle programu badań Human Microbiome Project. Post. Mikrobiol. 51, 257–264, 2012
13. Fric P.: Probiotics and prebiotics – renaissance of a therapeutic principle. CEJ Med. 2, 237–270 (2007)
14. Fuller R.: Probiotics in human medicine. Gut, 32, 439–442 (1991)
15. Gajewska J., Błaszczyk M.K.: Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej. Post. Mikrobiol. 51, 55–65 (2012)
16. Garg A.D., Agostinis P. i wsp.: Molecular and translational classifications of DAMPs in immunogenic cell death. Frontiers Immunol. 8, 1–21 (2015)
17. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T.: Immunologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2013
18. Górska S., Jarząb A., Gamian A.: Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka, jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. Post. Hig. Med. Dośw. 63, 653–667 (2009)
19. Heczko P.B., Strus M., Jawień M., Szymański H.: Medyczne zastosowanie probiotyków. Wiad. Lek. 58, 640–646 (2005)
20. Hepworth M.R., Sonnenberg G.F. i wsp.: Innate lymphoid cells regulate CD4+ T-cell responses to intestinal commensal bacteria. Nature, 498, 113–117 (2013)
21. Herbot M., Niedźwiedzka-Rystwej P., Deptuła W.: Receptory TLR a wybrane zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze i zarażenia pasożytnicze (w) Immunologia – fakty znane i nieznane, red. W. Deptuła, B. Tokarz-Deptuła, R. Pisarski, Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej, Legnica-Szczecin, 2014, s. 123–128
22. Hopkins M.J., Sharp R., Macfarlane G.T.: Age and disease related changes in intestinal bacterial popular-ions assessed by cell culture, 16S rRNA abundance, and community cellular fatty acid profiles. Gut, 48, 198–205 (2001)
23. Ishizuka I.E., Constantinides M.G., Gudjonson H., Bendelac A.: The innate lymphoid cell precursor. Annu. Rev. Immunol. 34, 299–316 (2016)
24. Ivory K., Chambers S.K., Pin C., Prieto E., Arques J.L., Nicoletti C.: Oral delivery of Lactobacillus casei Shirota modifies allergen-induced immune responses in allergic rhinitis. Clin. Exp. Allergy, 38, 1282–1289 (2008)
25. Iwasaki A.: Exploiting mucosal immunity for antiviral vaccines. Annu. Rev. Immunol. 34, 575–608 (2016)
26. Jach M., Łoś R., Maj M., Malm A.: Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne. Post. Mikrobiol. 52, 161–170 (2013)
27. Kaur I.P., Chopra K., Saini A.: Probiotics: potential pharmaceutical applications. Eur. J. Pharm. Sci. 15, 1–9 (2002)
28. Kaźmierska A.: Probiotyki – recepta na zdrowie. Kosmos, 3, 455–472 (2014)
29. Koch M.A., Reiner G.L., Lugo K.A., Kreuk L.S.M., Stanbery A.G., Ansaldo E., Seher T.D., Ludington W.B., Barton G.M.: Maternal IgG and IgA antibodies dampen mucosal T Helper cell responses in early life. Cell, 165, 827–841 (2016)
30. Książyk J.: Probiotyki i prebiotyki w karcynogenezie. Ped. Współ. Gastroenterol. Hepatol. Żyw. Dziecka, 4, 61–62 (2002)
31. Kubiszewska I., Januszewska M., Rybka J., Gackowska L.: Bakterie kwasu mlekowego i zdrowie: czy probiotyki są bezpieczne dla czlwieka? Post. Hig. Med. Dośw. 68, 1325–1334 (2014)
32. Kuśmierska A., Fol M.: Właściwości immunomodulacyjne i terapeutyczne drobnoustrojów probiotycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 95, 529–540 (2014)
33. Lavin Y., Mortha A., Rahman A., Merad M.: Regulation of macrophage development and function in peripheral tissues. Nat. Rev. Immunol. 15, 731–744 (2015)
34. Lebeer S., Vanderleyden J., De Keersmaecker S.C.: Host interactions of probiotic bacterial surface molecules: comparison with commensals and pathogens. Nat. Rev. Microbiol. 8, 171–184 (2010)
35. Liang S., Webb T., Li Z.: Probiotic antigens stimulate hepatic natural killer T cells. Immunology, 141, 203–210 (2014)
36. Łoś-Rycharska E., Czerwionka-Szaflarska M.: Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu alergii. Pediatria Polska, 87, 478–488 (2012)
37. Maeada N., Nakamura Y., Hirose Y., Murosaki S., Yamamoto Y., Kase T., Yoshikai Y.: Oral administration of heat-killed Lactobacillus plantarum L-137 enhances protection against infuenza virus infection by stimulation of type I interferon production in mice. Int. Immunopharmacol. 9, 1122–1125 (2009)
38. Meijerink M., Wells J.M.: Probiotic modulation of dendritic cells and T cell responses in the intestine. Benef. Microbes. 1, 317–326 (2010)
39. Michałkiewicz J., Krotkiewski M., Gockowska L., Wyszomirska-Gołda M., Helmin A., Dzierżanowska D., Madaliński K.: Immodulujący wpływ probiotyków na reakcje odpornościowe, http:// www.imed.pl/index.php?PAGE=telegram&TEL_CUR_ID=138&return=archives (05.04.2017)
40. Minnicozzi M., Sawyer R.T., Fenton M.J.: Innate immunity in allergic disease. Immunol. Rev. 242, 106–127 (2011)
41. Mojka K.: Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Probl. Hig. Epidemiol. 95, 541–549 (2014)
42. Niedźwiedzka-Rystwej P., Mękal A., Deptuła W.: Nowe dane o receptorach TLR i ich rola w przewodzie pokarmowym.: w „Immunologia – fakty znane i nieznane”, red. W. Deptuła, B. Tokarz-Deptuła, R. Pisarski, Wyd. Państwowej Szkoły Zawodowej, Legnica–Szczecin, 2014, s. 113–117
43. Nowak A., Śliżewska K., Libudzisz Z., Socha J.: Probiotyki – efekty zdrowotne. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 71, 20–36 (2010)
44. Popova M., Molimard P., Courau S., Crociani J., Dufour C., Le Vacon F., Carton T.: Beneficial effects of probiotics in upper respiratory tract infections and their mechanical actions to antagonize pathogens. J. App. Microb. 113, 1305–1318 (2012)
45. Rachmilewitz D, Karmeli F, Takabayashi K., Hsyashi T., Leider-Trejo L., Lee J., Leoni L.M., Raz E.: Immunostimulatory DNA ameliorates experimental and spontaneous murine colitis. Gastroenterology, 122, 1428–1441 (2002)
46. Rather I.A., Bajpai V.K., Kimar S., Lim J., Paek W.K.; Park Y.H.: Probiotics and atopic dermatitis: An ovieview. Frontiers Microbiol. 7, 1–7 (2016)
47. Ray A., Dittel B.N.: Interrelatedness between dysbiosis in the gut microbiota due to immunodeficiency and disease penetrance of colitis. Immunology, 2015, 146, 359–368.
48. Sivan A., Corrales L., Hubert N., Williams J.B., Aquino-Michaels K., Earley Z.M., Benyamin F.W., Lei Y.M., Jabri B., Alegre M.L., Chang E.B., Gajewski T.F.: Commensal Bifidobacterium promotes antitumor immunity and faciliyayes anti-PD-L1 efficacy. Science, 350, 1084–1089 (2015)
49. Surma D.: Wpływ probiotyków na układ immunologiczny człowieka. J. NutriLife 2012, http://www.NutriLife.pl/index.php?art=33 (18.07.2014)
50. Szachta P., Adamska A., Gałęcka M., Cichy W., Roszak D.: Rola probiotyków w chorobach alergicznych. Pediatria Współcz. Gastroenterol. Hepatol. Żyw. Dziecka 2011, s. 181–183
51. Szachta P., Pazgrat M., Cichy W., Muszyński Z., Ignyś I.: Szczepy probiotyczne – perspektywy i bezpieczeństwo. Gastroenterol. Pol. 16, 37–41 (2009)
52. Śliwa-Dominiak J., Deptuła W.: Mikroorganizmy komensaliczne u ssaków – wybrane dane, Medycyna Wet. 66, 383–388 (2010)
53. Śliwa-Dominiak J., Deptuła W.: RLR receptors – important elements of innate immunity. Centr. Europ. J. Immunol. 36, 117–119 (2011)
54. Tokarz-Deptuła B., Śliwa-Dominiak J., Adamiak M., Deptuła W.: Probiotyki a wybrane schorzenia u ludzi. Post. Mikrobiol. 54, 133–140 (2015)
55. Trafalska E., Grzybowska K.: Probiotyki – alternatywa dla antybiotyków? Wiadomości Lek. 57, 491–497 (2004)
56. Trzeciak-Ryczek A., Tokarz-Deptuła B., Deptuła W.: Immunity of the liver – selected data. Centr. Europ. Immunol. 36, 193–196 (2011)
57. Vieira A.T., Teixeira M.M., Martins F.S.: The role of probiotics and prebiotics in inducing gut immunity. Front. Immunol. 4, 445 (2013)
58. Vong L., Lorentz R.J., Assa A., Glogauer M., Sherman P.M.: Probiotic Lactobacillus rhamnosus inhibits the formation of neutrophil extracellular traps. J. Immunol. 192, 1870–1877 (2014)
59. Wasilewska E., Złotkowska D., Pijagin M.E.: Rola mikroflory jelitowej i bakterii probiotycznych w profilaktyce i rozwoju raka jelita grubego. Post. Hig. Med. Dośw. 67, 837–847 (2013)
60. Wiese M., Andryszczyk M., Eijaszewicz A., Kubiszewska I., Helmin-Basa A., Kaszewski W., Gackowska L., Urbańska M., Motyl I., Michałkiewicz J.: Szczepy bakterii probiotycznych oraz ich zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych (w) Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy. Wybrane aspekty bezpieczeństwa stosowania probiotyków, red. E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki, ed. S. c. Olsztyn, 2012, s. 223–232
61. You J., Dong H., Mann E.R., Knight S.C., Yaqoob P.: Probiotic modulation of dendritic cell function is ininfluenced by ageing. Immunobiology, 219, 138–148 (2014)

EXTRA FILES

COMMENTS