The standards of an ultrasound examination of the prostate gland. Part 1

Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Journal of Ultrasonography

Polish Ultrasound Society (Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne)

Subject: Medicine

GET ALERTS

ISSN: 2084-8404
eISSN: 2451-070X

DESCRIPTION

21
Reader(s)
42
Visit(s)
0
Comment(s)
0
Share(s)

SEARCH WITHIN CONTENT

FIND ARTICLE

Volume / Issue / page

Related articles

VOLUME 16 , ISSUE 67 (December 2016) > List of articles

The standards of an ultrasound examination of the prostate gland. Part 1

Janusz F. Tyloch * / Andrzej Paweł Wieczorek

Keywords : prostate, USG examination, transabdominal ultrasonography of the prostate, transrectal ultrasonography of the prostate

Citation Information : Journal of Ultrasonography. Volume 16, Issue 67, Pages 378-390, DOI: https://doi.org/10.15557/JoU.2016.0038

License : (CC BY-SA 4.0)

Received Date : 22-November-2016 / Accepted: 27-November-2016 / Published Online: 24-February-2017

ARTICLE

ABSTRACT

The article discusses the principles of the proper performance of the ultrasound examination of the prostate gland. The paper has been divided into two parts: the general one and the detailed one. The first part presents the necessary requirements referring to the ultrasound apparatus for performing transabdominal examinations of the urinary bladder and the prostate gland as well as for transrectal examinations of the prostate gland. The paper also describes the techniques of performing both examinations together with the methods of measuring the capacity of the urinary bladder and the volume of the prostate gland. It also mentions the most frequent indications for performing the examinations as well as diagnostic algorithms applied in case of finding irregularities. The transabdominal ultrasonography is a part of the examination of the abdominal organs and it should be performed in patients complaining of dysuric symptoms. An addition to the examination, especially when the prostate gland is enlarged, should be the measurement of the capacity of the urinary bladder and the assessment of the amount of residual urine after voiding. The indications for the endosonographic examination of the prostate gland are patological changes found in the per rectum examination, elevated concentration of the prostate-specific antigen in the blood serum, cancer and inflammations of the prostate gland if an abscess is suspected, qualification for surgery in the course of benign prostatic hyperplasia and the diagnostics of disorders of ejaculation. A standard procedure performed in case of prostate cancer for the purpose of obtaining specimens for the histopathology examination is biopsy carried out with transrectal ultrasound imaging. The paper presents the indications and techniques of performing prostate biopsy, as well as the types of biopsies together with the necessary preparation and the protection against its side effects for the patient. The paper also lists the necessary elements of the description of the presented procedures. The second part of the paper presents the application of the ultrasound examination in benign prostatic hyperplasia, in cases of inflammation and in prostate cancer.

Content not available PDF Share

FIGURES & TABLES

REFERENCES

 1. AIUM Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Evaluation of the Prostate (and Surrounding Structures). AIUM Practice Guideline – Ultrasound Evaluation of the Prostate 2015. Available from: www.aium.org.
 2. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I: Gruczoł krokowy. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2007: 94–128.
 3. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T: Przezpowłokowe badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2005: 17–22.
 4. Tyloch J: Przydatność badania ultrasonograficznego do pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu – porównanie dokładności kilkunastu sposobów pomiaru. Ultrasonografia 2002; 7: 86–91.
 5. Tyloch J: Własna metoda pomiaru pojemności pęcherza moczowego i oceny ilości zalegającego moczu. Ultrasonografia 2002; 7: 92–96.
 6. Tyloch J: Ocena dokładności własnej metody pomiaru pojemności pęcherza moczowego i zalegania moczu u chorych z asymetrycznym, niekształtnym pęcherzem moczowym. Ultrasonografia 2002; 7: 97–100.
 7. Tyloch J: Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu chorób gruczołu krokowego. Ultrasonografia 2010; 4: 90–108.
 8. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T: Badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2005: 23–42.
 9. Muricano-Goroff YR, Wolfsberger LD, Parekh A, Fennessy FM, Tuncali K, Orio PF 3rd et al.: Variability in MRI vs. ultrasound measures of prostate volume and its impact on treatment recommendations for favorable-risk prostate cancer patients: a case series. Radiation Oncology 2014; 9: 200.
  [CROSSREF]
 10. Sano F, Terao H, Kawahara T, Miyoshi Y, Sasaki T, Noguchi K et al.: Contrast-enhanced ultrasonography of the prostate: various imaging findings that indicate prostate cancer. BJU Int. 2011; 107: 1404–1410.
 11. Heijmink SW, Fütterer JJ, Strum SS, Oyen WJ, Frauscher F, Witjes JA et al.: State-of-the-art uroradiologic imaging in the diagnosis of prostate cancer. Acta Oncol 2011; 50 (Suppl. 1): 25–38.
 12. Smeenge M, Barentsz J, Cosgrove D, de la Rosette J, de Reijke T, Eggener S et al.: Role of transrectal ultrasonography (TRUS) in focal therapy of prostate cancer: report from a Consensus Panel. BJU Int 2012; 110: 942–948.
 13. Szempliński S, Modzelewska E, Dzik T, Dobruch J, Borówka A: Gęstość wielomiejscowej biopsji „mappingowej” stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy. Przegląd Urologiczny 2010; 62: 48–51.
 14. Senkus-Konefka E, Antoniewicz A, Borkowski A, Borówka A, Demkow T, Dobruch J et al.: Zalecenia dotyczące postępowania w raku gruczołu krokowego – konferencja okrągłego stołu. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2007; 3: 103–119.
 15. Patel U, Rickards D: Handbook of Transrectal Ultrasound & Biopsy of the Prostate. Martin Dunitz Ltd, London 2002.
  [CROSSREF]
 16. Antoniewicz A (ed.): Biopsja stercza. In: Urologia praktyczna. Komitet Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego 2002.
  [CROSSREF]
 17. European Association of Urology Guidelines 2016: 5.2.3.8. Antibiotics prior to biopsy. Available from: http://uroweb.org/guidelines/.
  [CROSSREF]
 18. Sieczkowski M, Gibas A, Wasik A, Kot-Wasik A, Piechowicz L, Namieśnik J et al.: Nowa metoda profilaktyki przeciwbakteryjnej w przezodbytniczej biopsji stercza. Biuletyn Oddziału Północno-Zachodniego PTU 2016; 21: 36–37.
 19. Hansen N, Patruno G, Wadhwa K, Gaziev G, Miano R, Barrett T et al.: Magnetic resonance and ultrasound image fusion supported transperineal prostate biopsy using the Ginsburg protocol: technique, learning points and biopsy results. Eur Urol 2016; 70: 332–340.
 20. Kuru TH, Fütterer JJ, Schiffmann J, Porres D, Salomon G, Rastinehad AR: Transrectal ultrasound (US), contrast-enhanced US, real-time elastography, HistoScanning, magnetic resonance imaging (MRI), and MRI-US fusion biopsy in the diagnosis of prostate cancer. European Urology Focus 2015; 1: 117–126.

EXTRA FILES

COMMENTS