Search

 • Select Article Type
 • Abstract Supplements
 • Blood Group Review
 • Call to Arms
 • Hypothesis
 • In Memoriam
 • Interview
 • Introduction
 • Short Report
 • abstract
 • Abstracts
 • Article
 • book-review
 • case-report
 • case-study
 • Clinical Practice
 • Commentary
 • Conference Presentation
 • conference-report
 • congress-report
 • Correction
 • critical-appraisal
 • Editorial
 • Editorial Comment
 • Erratum
 • Events
 • Letter
 • Letter to Editor
 • mini-review
 • minireview
 • News
 • non-scientific
 • Obituary
 • original-paper
 • Original Research
 • Pictorial Review
 • Position Paper
 • Practice Report
 • Preface
 • Preliminary report
 • Product Review
 • rapid-communication
 • Report
 • research-article
 • Research Communicate
 • research-paper
 • Research Report
 • Review
 • review -article
 • review-article
 • review-paper
 • Review Paper
 • Sampling Methods
 • Scientific Commentary
 • short-communication
 • short-report
 • Student Essay
 • Varia
 • Welome
 • Select Journal
 • Polish Journal Of Microbiology
 • Advancements Of Microbiology

 

Short Communication | 28-June-2017

Bactericidal Activity of Octenidine to Various Genospecies of Borrelia burgdorferi, Sensu Lato Spirochetes in Vitro and in Vivo

The aim of our studies was to invent a reliable method for detection of the bactericidal activity of disinfectants against Borrelia burgdorferi in suspension (in vitro) and in cell line cultures (in vivo). In the suspension method, 0.01% octenidine at 20°C and 35°C was bactericidalto Borrelia afzeli; Borrelia garini, B. burgdorferi sensu stricto after 5 minutes treatment. Increase of the temperature to 35°C speed up the bactericidal effect to 1 minute. The bactericidal action of

Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Urszula Roguska, Grażyna Lewandowska, Tomasz Chmielewski

Polish Journal of Microbiology, Volume 66 , ISSUE 2, 259–263

Research Article | 21-May-2019

FACTORS RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF LYME CARDITIS

Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes are unique in many aspects. They are the etiological agents of Lyme borreliosis, meta-zoonotic, tick-borne disease of mammals, including humans. Ixodes spp. ticks are the vector. With the exception of erythema chronicum migrant (EM), manifestations of the disease may vary depending on the genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato. One of the symptoms is Lyme carditis. To date, the causative factors and the mechanisms of pathogenesis have not been

Tomasz Chmielewski, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology, Volume 56 , ISSUE 1, 100–105

Research Article | 22-May-2019

SUSCEPTIBILITY OF SPIROCHETES BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO TO ANTIBIOTICS IN VITRO

Tomasz Chmielewski, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology, Volume 56 , ISSUE 3, 335–339

Research Article | 23-May-2019

RELAPSING FEVERS

Relapsing fevers are considered, on the one hand, emerging or re-emerging diseases, and on the other hand, they still belong to neglected diseases which attract little attention of researchers and the public in developed countries. Genus Borrelia is divided into two large groups. The first of these is Borrelia burgdorferi sensu lato – the etiologic agent of Lyme disease, first isolated from the Ixodes dammini tick. The second large group of Borrelia spirochetes contains more than 20

Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Beata Fiecek, Tomasz Chmielewski

Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology, Volume 57 , ISSUE 1, 41–46

Article | 31-December-2019

RECOMBINANT ANTIGENS IN SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF LYME BORRELIOSIS

1. Wprowadzenie Borelioza jest chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez krętki należące do kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.). Schorzenie to zostało opisane po raz pierwszy u ludności zamieszkującej miejscowość Lyme (stan Connecticut, USA), dlatego też często określane jest mianem choroby z Lyme (LD, Lyme Disease) [71]. Borelioza należy do najczęstszych chorób odkleszczowych (tj. przenoszonych na człowieka w czasie ugryzienia zakażonego bakterią kleszcza z rodzaju Ixodes

Weronika Grąźlewska, Lucyna Holec-Gąsior

Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology, Volume 58 , ISSUE 4, 399–413

Article | 04-January-2021

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA REAKCJI PCR W ROZPOZNAWANIU BORELIOZY

1. Wprowadzenie Borelioza jest chorobą odkleszczową wywoływaną przez bakterie zaliczane do kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.). Obecnie do grupy tej należy około 20 genogatunków, z czego tylko dla 5 (Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia bavariensis, Borrelia burgdorferi sensu stricto (s.s.), Borrelia spielmanii) definitywnie potwierdzono patogenność dla człowieka. Wszystkie z wyżej wymienionych genogatunków występują na terenie Europy. Natomiast w Ameryce Północnej jedynym

Weronika Grąźlewska, Bartłomiej Ferra, Lucyna Holec-Gąsior

Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology, Volume 59 , ISSUE 4, 367–377

No Record Found..
Page Actions