DETAILED ANALYSIS OF PUBLIC BUS VEHICLE RIDE ON URBAN ROADS

Publications

Share / Export Citation / Email / Print / Text size:

Transport Problems

Silesian University of Technology

Subject: Economics , Transportation , Transportation Science & Technology

GET ALERTS

eISSN: 2300-861X

DESCRIPTION

8
Reader(s)
23
Visit(s)
0
Comment(s)
0
Share(s)

SEARCH WITHIN CONTENT

FIND ARTICLE

Volume / Issue / page

Related articles

VOLUME 11 , ISSUE 4 (December 2016) > List of articles

DETAILED ANALYSIS OF PUBLIC BUS VEHICLE RIDE ON URBAN ROADS

Vojtěch NOVOTNÝ * / Dagmar KOČÁRKOVÁ / Ondřej HAVLENA / Martin JACURA

Keywords : public transport, public bus, public transport priority, urban road, street space

Citation Information : Transport Problems. Volume 11, Issue 4, Pages 43-55, DOI: https://doi.org/10.20858/tp.2016.11.4.5

License : (CC BY-SA 4.0)

Received Date : 22-February-2015 / Accepted: 20-October-2016 / Published Online: 02-February-2017

ARTICLE

ABSTRACT

Summary. Public transport priority is still a big issue in many cities. Priority measures for street public transport are the key tool to increasing the attractiveness and reliability of public transport systems. This paper contributes to this problem by introducing a detailed analysis of street public transport vehicle ride on urban roads. The ride will be divided into segments with a definition of the potential reason for possible delays. This view is the first step for a future objective decision-making tool for assessing the quality of operation of public transport on a defined urban road section.

Content not available PDF Share

FIGURES & TABLES

REFERENCES

Kerner, B.S. Introduction to Modern Traffic Flow Theory and Control. Berlin: Springer. 2009. ISBN 978-3-642-02604-1.

Novotný, V. Preference autobusů VHD v podmínkách České republiky. Thesis. Praha: ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 2013. [In Czech: Public Bus Priority Measures in Conditions of the Czech Republic].

Přibyl, P. & Svítek, M. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN. 2002. ISBN 80-7300-029-6. [In Czech: Intelligent Traffic Systems].

Novotný, V. & Prousek, T. Teorie a praxe preference BUS – pražské zkušenosti s aplikováním preferenčních opatření pro autobusy VHD. In Verejná osobná doprava 2014 – Zborník. Bratislava: Kongres STUDIO. 2014. ISBN 978-80-89565-15-3. [In Czech: Theory and Practice of public bus priority measures – experiences from Prague].

ČSN 736110 Navrhování místních komunikací. Praha: Český normalizační institut. 2006. [In Czech: Design of urban road].

Kollektiv trafik på veje [håndbok]. København: Vejdirektoratet. 2011. [In Danish: Public transport on urban road].

Goodwin, P. & et al. Evidence on the effects of road capacity reductions on traffic levels. Traffic Engineering and Control. 1998. June. P. 348-354. ISSN 0041-0683.

Kürfurst, J. Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky. Centrum pro dopravu a energetiku. Praha. 2002. [In Czech: Demand management as a tool for environmentally friendly transport policy].

Přibyl, P. & Svítek M. Inteligentní dopravní systémy.BEN – technická literatura. Praha. 2001. ISBN 80-7300-029-6. [In Czech: Intelligent Transportation Systems].

Birr, K. & Jamroz K. & Kustra W. Travel Time of Public Transposrt Vehicles Estimation. Transportation Research Procedia. Elsevier. 2014. Vol. 3. P. 359-365. ISSN 2352-1465.

EXTRA FILES

COMMENTS